We maken graag goede afspraken.

Wij houden van duidelijke afspraken. Daarom streven wij er naar om met iedere organisatie die gebruik maakt van onze dienstverlening een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Ook vanuit de Europese privacy wetgeving, ook wel GDPR of AVG genoemd, worden opdrachtgevers en leveranciers ertoe verplicht verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin afspraken worden vastgelegd aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Bij onze dienstverlening is er (bijna) altijd sprake van de verwerking van persoonsgegevens, zij het met minder grote risico’s. Zo leveren we bijvoorbeeld (remote) support en SaaS diensten. Daarom sluiten we ook graag een verwerkersovereenkomst met jouw organisatie af.

Zo’n verwerkersovereenkomst is een juridisch document wat inhoudelijk voor beide partijen goed moet kloppen. Daarom kan het veel tijd kosten om zo’n document op te stellen. Scope4mation biedt verschillende opties om een goede verwerkersovereenkomst af te sluiten zónder dat het jouw organisatie veel tijd kost.

standaard Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst hebben wij met veel zorg in overleg met een jurist opgesteld. Het is een overeenkomst die recht doet aan de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (jouw organisatie) en de verwerker (Scope4mation) waarin risico’s en aansprakelijkheid op een redelijke wijze aan beide partijen worden toegewezen.

Bij het ondertekenen of akkoord geven op een offerte, wordt deze verwerkersovereenkomst van toepassing verklaard. Als deze verwerkersovereenkomst dus voldoende is voor jouw organisatie, hoef je verder niets te doen.

Onze actuele verwerkersovereenkomst kan je hier downloaden [klik op de Downloaden knop]:

Voor diverse branches zijn modelovereenkomsten opgesteld. Deze modelovereenkomsten zijn door ons inmiddels al vaker beoordeeld en wij zullen deze –  aangevuld met enkele inhoudelijke aanpassingen – zonder aanvullende kosten accepteren. Hieronder vind je onze standaard aangevuld met  Scope4mation versie per branche. 

BOZ Modelovereenkomst 2022

Zorgnet - Icuro Modelovereenkomst 2018

VNG - Modelovereenkomst

SURF Modelovereenkomst 2019

Mocht je er echter voor kiezen om een geheel eigen verwerkersovereenkomst op te stellen, dan dienen wij deze te laten controleren door een jurist. De kosten die wij hiervoor maken zullen wij aan jouw organisatie doorberekenen, met een maximum van 8 uur. Daarnaast zal de doorlooptijd van het tot stand komen van de overeenkomst met minimaal 2 weken toenemen.

Kies de gewenste route en vul de verwerkersovereenkomst in. Vervolgens kun je deze via e-mail versturen naar privacy@scope4mation.com. Wij nemen deze vervolgens in behandeling en houden je via e-mail op de hoogte van de voortgang.