Scope4mation is de primaire koppelpartner van TOPdesk.

Sinds 2000 ontwikkelen wij met een team specialisten software om te koppelen met TOPdesk. Door een intensieve samenwerking met TOPdesk en onze klanten weten wij waar de wensen en behoeftes liggen. Onze technische kennis en jarenlange ervaring zorgen dat wij snel schakelen en handige softwareoplossingen ontwikkelen. Met als doel de software voor jou te laten werken!

Samenwerking is er op alle vlakken tot op het niveau van de ontwikkelaars. Hierdoor nemen wij verantwoordelijkheid voor de juiste werking van onze koppelingen. Naast de technische kennis geven onze procesconsultants advies over de gewenste processtappen en de vertaling daarvan naar jouw systeeminrichting.

Met ons team van ontwikkelaars, technisch specialisten en procesconsultants zorgen wij dat jouw processen rondom TOPdesk geoptimaliseerd worden. Goed, efficiënt en veilig! Zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt, je wilt als organisatie zelf controle hebben.

ISO27001

Scope4mation heeft informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan en is ISO27001 gecertificeerd met een brede scope. Hoe goed en efficiënt een oplossing ook is, informatiebeveiliging is key! Informatie Beveiliging, is niet alleen van belang rondom privacygevoelige data maar uiteraard ook voor alle overige bedrijfsdata. Naast beveiliging is ook de beschikbaarheid en integriteit van je data van groot belang. Al deze zaken zijn binnen de scope van onze ISO certificering opgenomen, geborgd en geauditeerd.

Bekijk het certificaat ISO 27001 NL / ENG of bekijk de Verklaring van Toepasselijkheid ISO 27001 (NL).

Lees hier meer over hoe we dit naleven!

Voor al onze oplossingen geldt dat gepaste veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Zowel op technisch-, organisatorisch- als procesvlak.

Om te voldoen aan de AVG is voor onze klanten als verantwoordelijke en voor ons als verwerker een Verwerkersovereenkomst verplicht. We hebben hiervoor onze standaard Verwerkersovereenkomst beschikbaar. Ook is het mogelijk om jullie Verwerkersovereenkomst te gebruiken. We stemmen dit verder samen af.

Zo zorgen wij ervoor dat we op verantwoorde wijze met gegevens omgaan en deze beschermen. Niet alleen omdat dit verplicht is vanuit de AVG, maar vooral ook omdat we ons steeds van onze verantwoordelijkheid bewust zijn!

Lees hier meer over hoe we dit naleven!